Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Ogłoszenie o zamówieniu
Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomośi na terenie Gminy Kobiór w okresie od 01.09.2020 r. do 31.12.2021 r.
więcej...
Aktualizacja: 29.06.2020 Utworzono: 26.06.2020
Ogłoszenie o zamówieniu
Zakup nowego specjalistycznego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego przeznaczonego do likwidacji zagrożeń środowiska naturalnego na terenie działania OSP w Kobiórze
więcej...
Aktualizacja: 07.08.2019 Utworzono: 09.07.2019

archiwum... Początek strony